«موسسات میانجیگری» همچنان بلاتکلیف و منتظر هستند!
«موسسات میانجیگری» همچنان بلاتکلیف و منتظر هستند!
تاریخ درج خبر : 1399/07/08
منبع خبر : تابناک

تجربه نظام عدالت کیفری سنتی و اعمال ضمانت اجرا‌های قهری صرف، ثابت کرد که امنیت فردی و اجتماعی در قبال افراد بزهکار، فقط از طریق جرم انگاری و وضع پاسخ‌های قهرآمیز (مجازات) محقق نمی‌شود، بلکه برای حصول نتایج مطلوب از یک نظام عدالت کیفری کارآمد، ضروری است که شهروندان نیز در جریان دادرسی‌های کیفری مداخله کرده و شرکت داده شوند.

اخبار و وقایع روز

اخبار همایش ها و دانشگاه ها