قانون درباره تقصیرات مأمورین دولتی چه می‌گوید؟
قانون درباره تقصیرات مأمورین دولتی چه می‌گوید؟
تاریخ درج خبر : 1397/02/05
منبع خبر : تابناک

تقصیرات مقامات و مأموران دولتی نسبت به افراد از قبیل بازداشت غیرقانونی، هتک حرمت منازل، هتک حرمت مراسلات و مخابرات، اخذ اقرار به شکنجه و تعدیات مالی مأموران در فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) پیش‌بینی شده است.

اخبار و وقایع روز

اخبار همایش ها و دانشگاه ها