قوه قضائیه و ساماندهی سازمان اموال تملیکی؛ کالاهایی که دیگر خاک نمی‌خورند و فاسد نمی‌شوند
قوه قضائیه و ساماندهی سازمان اموال تملیکی؛ کالاهایی که دیگر خاک نمی‌خورند و فاسد نمی‌شوند
تاریخ درج خبر : 1401/04/07
منبع خبر : تسنیم

ورود رئیس قوه قضائیه به موضوع ساماندهی سازمان اموال تملیکی به انقلاب در این سازمان منجر شد و کالاهای انبار اموال تملیکی دیگر خاک نمی‌خورند و فاسد نمی‌شوند.

اخبار و وقایع روز

اخبار همایش ها و دانشگاه ها