4 نکته درباره حضور افغان ها در ایران : چه باید کرد؟
4 نکته درباره حضور افغان ها در ایران : چه باید کرد؟
تاریخ درج خبر : 1402/07/10
منبع خبر : عصر ایران

این که مردم برخی شهرها متوجه افزایش ملموس مهاجران شوند و رسانه ها در این باره گزارش های هشدار دهنده منتشر کنند و سپس مسوولان دریابند که انگارخبرهایی هست و تازه تشکیل جلسه دهند، بیش از افزایش مهاجران نگران کننده است.

اخبار و وقایع روز

 • 4 نکته درباره حضور افغان ها در ایران : چه باید کرد؟ 10 مهر 1402
  4 نکته درباره حضور افغان ها در ایران : چه باید کرد؟

  این که مردم برخی شهرها متوجه افزایش ملموس مهاجران شوند و رسانه ها در این باره گزارش های هشدار دهنده منتشر کنند و سپس مسوولان دریابند که انگارخبرهایی هست و تازه تشکیل جلسه دهند، بیش از افزایش مهاجران نگران کننده است.

 • 4 نکته درباره حضور افغان ها در ایران : چه باید کرد؟ 10 مهر 1402
  4 نکته درباره حضور افغان ها در ایران : چه باید کرد؟

  این که مردم برخی شهرها متوجه افزایش ملموس مهاجران شوند و رسانه ها در این باره گزارش های هشدار دهنده منتشر کنند و سپس مسوولان دریابند که انگارخبرهایی هست و تازه تشکیل جلسه دهند، بیش از افزایش مهاجران نگران کننده است.

 • شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا نیز جرم است 8 مهر 1402
  شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا نیز جرم است

  طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا منطبق با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شد/ همچنین طبق رأی دیگر وحدت رویه دیوان عالی کشور دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن مالی هم باشد، از زمره دعاوی غیرمالی محسوب می‌گردد.

اخبار همایش ها و دانشگاه ها